Szkolenie techniczne Ranpak, Czechy Ranpak Training Program, Nyrany, Czech Republic

Dnia 16 lipca 2012r. firma TREECO S.C. otrzymała certyfikat potwierdzający odbycie profesjonalnego szkolenia technicznego w zakresie: serwisowania, konserwacji i regulacji urządzeń z oferty Ranpak.