23 STYCZNIA 2017 R. DZIEŃ BEZ OPAKOWAŃ FOLIOWYCH

Już za kilka dni obchodzić będziemy Dzień bez Opakowań Foliowych. Ta inicjatywa, która zrodziła się kilka lat temu, ma na celu zwrócenie uwagi na narastający problem foliowych śmieci. Ze względu na długoletni czas rozkładu plastikowe opakowania są najczęściej występującymi „śmieciami” na terenach zaludnionych.
Ponadto, lądując w rzekach i kanałach, blokują odpływ, przez co mogą przyczyniać się nawet do powstania powodzi – co miało miejsce np. w Bangladeszu w 1988 i 1999 roku. Co roku jako śmieci kończy ponad 500 miliardów opakowań foliowych. Kwestia opakowań foliowych jest na tyle poważna, że zajmują się nią rządy i instytucje państwowe, które wprowadzają kolejne regulacje mające na celu ograniczenie liczby foliowych śmieci. Na szczęście wzrasta świadomość społeczna i dzięki temu zwracamy uwagę na korzystanie z ekologicznych alternatyw dla plastikowych wyrobów.
Zachęcamy Państwa do korzystania z ekologicznych papierowych wypełniaczy, które szybko ulegają rozkładowi, a dzięki temu nie zaśmiecają Świata.